انتقاد و شکايت و پيشنهاد و پيگيري
مشترکين و همراه هان گرامي جهت هرگونه پيشنهاد و انتقاد و شکايت و پيگيري سرويس و خدمات و بازرسي کليک کنيد
27/05/1400 ساعت 12:59
 
نظرات و سوالات همکاران و پيگيري قبوض مشتريان گرامي
در اين قسمت ميتوانيد سوالات خود را با نام و شماره موبايل و ادرس اينترنتي در اين قسمت مطرح و پاسخ آن را دريافت کنيد لطفا براي ديدن کل مطلب روي تيتر اصلي کليک کنيد
07/03/1394 ساعت 12:18
 
سر شماره دور شوال اين مرکز به اين شماره 34220 تغيير و ثبت گرديد
با توجه به مذاکرات اين مرکز و مخابرات استان در پيرو قراردادي به جهت حفظ حقوق مشتريان و حق و حقوق مصرف کنندگان بر آن شديم تا خطوطي را بدون اشغالي خط در اختيار مشتريان و همکاران عزيز قرار دهيم لطفا براي ديدن کل مطلب روي تيتر اصلي کليک کنيد
07/03/1394 ساعت 12:1
 
الکترونيک پردازان امير راه اندازي وب سرويس (نمايندگي مجاز )
راه اندازي وب سرويس در شمال کشور توسط تيم الکترونيک پردازان امير لطفا براي ديدن کل مطلب روي تيتر اصلي کليک کنيد
01/09/1393 ساعت 11:5
 
سامانه پاسخگوي الکترونيک پردازان امير
سامانه هوشمند پيامکي پاسخگوي مشتريان لطفا براي ديدن کل مطلب روي تيتر اصلي کليک کنيد
01/09/1393 ساعت 11:2
 
اولين سامانه پاسخگوي هوشمند در کشور
الکترونيک پردازان امير اولين ارايه دهنده سامانه هاي پاسخگو در شمال لطفا براي ديدن کل مطلب روي تيتر اصلي کليک کنيد
29/08/1393 ساعت 16:8